Konfirmationsportalen > Hvad er konfirmation > Selve konfirmationen – konfirmationsgudstjeneste

Selve konfirmationen – konfirmationsgudstjeneste

Bibel på alterTil en konfirmationsgudstjeneste foregår følgende:

  • Først taler præsten til konfirmanderne.
  • Herefter siges trosbekendelse i kor af konfirmanderne og præsten.
  • Præsten stiller hver konfirmand spørgsmålet om han/hun vil konfirmeres. Konfirmanden svarer på dette.
  • Efterfølgende knæler konfirmanderne og præsten velsigner dem efter tur.
  • Præsten kan nu læse et skriftord eller et salmevers.
  • Til sidst bedes fadervor af konfirmanderne og præsten i kor.

Du kan læse Trosbekendelsen og Fadervor herunder.

Trosbekendelsen

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den almægtige,
himmelens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.

Fadervor

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Konfirmationsportalen
Share This
Den ultimative
konfirmationsgave?

Giv en oplevelse!
- Vælg, Betal, Print!
Find de fede oplevelser her!
× Luk