Konfirmationsportalen > Hvad er konfirmation

Hvad er konfirmation

Konfirmation, kirkeKonfirmation betyder i kirkelig sammenhæng bekræftelse. Det er en religiøs handling, som går ud på, at de unge ved overgangen til voksenalderen får bekræftet det løfte om tilhørsforhold til kristendommen, som fadderne aflagde på deres vegne, da de var små. Uden dåb altså ingen konfirmation. De unge bliver for det meste konfirmeret, når de er ca. 14 år. I Danmark blev konfirmationen indført af Christian d. 6. i 1736. Både kirken og kongen var på det tidspunkt stærkt påvirket af pietismen, en protestantisk fromhedsbevægelse, som lagde stor vægt på den personlige omvendelse og bekendelse, og som mente, at dette skulle være det centrale i konfirmationen.

Grundtvig fremhævede i 1800-tallet at konfirmationen betød Guds bekræftelse af dåben. Indtil begyndelsen af 1900-tallet blev man ved konfirmationen overhørt i Luthers katekismus, og det gjaldt om ikke at dumpe, for det var pinligt og også dyrt, fordi præsten så skulle betales igen. Overhøringen slap man for i 1909 – da blev konfirmationen udelukkende en velsignelseshandling uden overhøring af den unge. De fleste bliver konfirmeret i folkekirken, men medlemmer af andre kristne trossamfund kan blive konfirmeret der.

Du kan læse meget mere om konfirmationerne op gennem tiden i denne tidslinje over konfirmationer som Politiken.dk har lavet: Find din årgang: Hvad var typisk for din konfirmation

Borgerlig konfirmation

Omkring 1915 satte man i arbejderbevægelsen gang i såkaldt borgerlig konfirmation for de unge, som ikke ønskede at blive religiøst konfirmeret. Det var en verdslig højtidelighed med tale af en politiker eller en anden prominent person, og med musik og underholdning.

Siden 1970erne er arrangementerne videreført af børne-, ungdoms-, og familieorganisationen DUI-LEG og VIRKE som afholder dem forskellige steder i landet under navnene borgerlig konfirmation, ungdomsfester og nonfirmation.

Overgangen fra barn til ung fejres i dag ofte som en familiefest “nonfirmation” uden forudgående ceremoni, men i de seneste år er en ny type borgerlig ikke-religiøs konfirmation opstået.

Læs mere om den borgerlige konfirmation her…

Man bliver typisk konfirmeret i foråret i Danmark. Konfirmationerne ligger typisk mellem påskeferien og frem til sidst i maj måned. Påsken er også en kristen tradition, som der kan læses meget mere om på denne side om påsken og dens traditioner.

Humanistisk konfirmation

Humanistisk konfirmation er et nyt alternativ til kirkens konfirmation eller “nonfirmation” i Danmark. I 2010 blev det første kursus og ceremoni gennemført i regi af Humanistisk Samfund. Humanistisk Samfund arbejder på at det den Humanistiske Konfirmation skal være et alternativ for alle interesserede fremover. Læs mere om Humanistisk Konfirmation her…

Konfirmationsportalen
Share This
Den ultimative
konfirmationsgave?

Giv en oplevelse!
- Vælg, Betal, Print!
Find de fede oplevelser her!
× Luk